Alkoholismus

Alkoholismus nebo též závislost na alkoholu je chronické onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky. Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Obecně lze o alkoholismu hovořit tehdy, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti nebo oběma. Tuto nemoc je možno jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy léčit. Průběh závislosti na alkoholu je různý. Odlišuje se mimo jiné podle toho, jaký alkohol jedinec požívá.

Působení alkoholu

Alkohol škodí zvláště mladistvým. Alkohol působí na lidský mozek nejrůznějším způsobem. Může působit podobně jako amfetamin tj. povzbudivě, ale zároveň zklidňuje a otupuje úzkost. Má i lehce anestetický účinek. Po požití tedy dojde k pocitům uvolnění a klidu. Ovlivňuje tělesnou teplotu a působí též na motoriku. Tyto účinky alkoholu způsobuje skutečnost, že alkohol působí na různé systémy přenosu impulsů mezi nervovými buňkami. Následky Alkohol uklidňuje nervy a vytváří pocit uvolnění. Má tlumivý účinek na další neurony, a tak zpomaluje aktivitu určitých částí mozku. Řada receptorů je uložena v malém mozku (mozečku), části mozku ovládající jemnou motoriku. Po požití alkoholu se zhoršuje jemná motorika, protože se zpomalí aktivita mozečku.

Vliv na paměť

Větší požití alkoholu má zásadní význam pro krátkodobou paměť a schopnost úsudku. Jedinec si ztěžka vzpomíná na to, co se stalo poslední dobou. Dokonce může dojít i k výpadkům paměti. Stejně tak se sníží schopnost sledovat své chování.

Vstřebávání alkoholu

V lidském organismu může být alkohol absorbován všemi částmi trávicí trubice, plícemi, močovým měchýřem, pobřišnicí, pohrudnicí a podkožním vazivem. Po požití alkohol rychle proniká sliznicí trávicího systému do krevního oběhu celého těla. Jeho koncentrace v krvi rychle stoupá a dosahuje maxima asi po jedné hodině. Jestliže dojde k požití jídla před pitím, zpomalí se vstřebávání ethanolu (až o 6 hodin).

Likvidace alkoholu

Likvidace alkoholu v těle probíhá hlavně oxidací v játrech (až 98%), kde alkohol odevzdá značné množství tepla, což vyvolá rozšíření povrchových kožních cév, kterými se nehospodárně teplo vydává. Dále se alkohol likviduje vydechováním a částečně se vylučuje močí. Také pokles promile alkoholu v krvi není konstantní. Závisí na množství požitého alkoholu, na době, za kterou byl alkohol vypit, ale i na toleranci, na momentální duševní a tělesné kondici.

Znaky alkoholismu

Americký psycholog E.Morton Jellinek, který se zabýval výzkumem v oblasti léčby alkoholismu sestavil 40 nejčastějších znaků alkoholismu. Stupeň závislosti lze určit počtem kladně zodpovězených otázek.

 • 1. Okénka (výpadky paměti na dobu v opilosti) s postupnou narůstající frekvencí
 • 2. Tajné pití
 • 3. Trvalé myšlenky na alkohol
 • 4. Překotné pití (nekontrolované)
 • 5. Pocity viny
 • 6. Vyhýbání se narážkám na alkohol
 • 7. Změněná kontrola pití (neschopnost přerušit nebo zdržet se pití)
 • 8. Vysvětlování důvodů k pití (tzv. racionalizace)
 • 9. Sociální obtíže narůstají
 • 10. Velikášské chování jako kompenzace strany sebeúcty
 • 11. Nápadné agresivní chování
 • 12. Trvalý pocit zkroušenosti
 • 13. Období abstinence vynucené tlakem okolí
 • 14. Změny způsobu pití (k předcházení nepříjemnostem)
 • 15. Ztráta dosavadních přátel nebo rozdchod s nimi
 • 16. Zmněna (změny) zaměstnání
 • 17. Konání se točí kolem alkoholu (podřizování zájmů)
 • 18. Ztráta zájmu o vnější svět
 • 19. Nápadné sebelitování
 • 20. Úvahy nebo realizace úniku z dosavadního prostředí
 • 21. Změny v rodinném prostředí – odcizení
 • 22. Bezdůvodné námitky alkoholika proti členům rodiny
 • 23. Vytváření tajných zásob alkoholu v domově, práci, aj.
 • 24. Zanedbání přiměřené výživy
 • 25. Hospitalizace pro poruchy na tělesném zdraví
 • 26. Pokles sexuálního pudu
 • 27. Alkoholická žárlivost
 • 28. Pravidelné ranní doušky
 • 29. Výskyt prodloužené intoxikace – tzv. tahy
 • 30. Etická deteriorace
 • 31. Postižení mentálních schopností (v neurologii to nazýváme alkoholová nebo toxicko-nutritivní poškození mozku neboli cerebropatie)
 • 32. Alkoholické psychózy
 • 33. Styky s morálně deprivovanými osobami
 • 34. U nižších společenských vrstev pití technického alkoholu (Okena)
 • 35. Snížení tolerance – lepší snášenlivost, pozdější opití
 • 36. Nedefinovatelné úzkosti
 • 37. Třesy
 • 38. Pití nutkavého rázu
 • 39. Zhroucení racionalizačních systémů – tzv. debakl
 • 40. Lhaní, ev. i kriminální činy, krádeže