Autismus

Znamená vtažení se do sebe a je jednou z vývojových poruch, které se objevují už od raného dětství, ale může být i jedním z příznaků jiných onemocnění jako je například schizofrenie.

Autismus se projevuje tím, že nemocný jedinec (porucha je 3-4krát častější u chlapců,než u dívek), je ponořený do svých představ, do svého života, který je pro ně důležitější než okolní realita. Chybí jim emoční kontakt s prostředím, jejich oblast zájmů se postupně snižuje.

Autismus může mít různé formy:

  • nejsilnější – kdy dítě s touto poruchou vůbec nereaguje na okolí, nesnese dotek, popřípadě žádnou osobu kolem sebe, není schopné sebeobsluhy
  • vysoce funkční autismus – kdy dítě vcelku normálně komunikuje a reaguje, ale žije ve svých představách

Příznaky autismu

Značná část postižených se nevyvíjí normálně od narození, jsou ale případy, kdy se ve věku 2 či 3 let vývoj dítěte jakoby zcela zastaví. Dítě není schopno vyhodnocovat společenské emoční situace, řeč používá jen minimálně a když už ji použije, často se zasekne a používá pořád dokola jedno slovo. Stereotypně opakuje stále stejné aktivity, typické je např. houpání trupem v sedě nebo kopání do okolních předmětů.

Nesnese, když má jít někam jinou cestou, než je zvyklé, špatně reaguje na nové lidi v okolí. Těžko snáší třeba i přemísťování věcí v domácnosti, stačí i minimální změna, kterou by „normální“ dítě ani nemuselo postřehnout a která autistu velmi rozruší.

Autismus je často spojen i s nočními děsy, případně potíže s jídlem- typické dítě s touto nemocí jí kupříkladu jen zelené potraviny, nebo jen kaše, všechno ostatní odmítá. Není schopen jakkoli si tvořit volný čas, projevovat zájem, i když u některých forem vysoce funkčního autismu se naopak projevuje až geniální nadání v určité oblasti.

Při autismu se mohou vyskytnout všechny stupně IQ, ale u tří čtvrtin případů se vyskytuje mentální retardace. Projevy autismu se s věkem mění ale přetrvávají až do dospělosti. K úplnému vyléčení autismu v 98% případů nedochází. Na druhé straně speciální výchova mírní problematické chování (agresivitu, sebezraňování, záchvaty vzteku), byl zaznamenán nárůst IQ a zvýšení samostatnosti.