Cévní mozková příhoda

Klinické projevy centrální mozkové příhody jsou velmi rozmanité od téměř bezpříznakového stavu až po závažný stav, který končící smrtí.

Závažnější příhoda se obvykle projevuje:

  • ztrátou vědomí – nemusí k němu však dojít, záleží na příčině příhody
  • závažnou poruchou hybnosti – nejčastěji jednostranným ochrnutím.
  • výjimkou nejsou poruchy citlivosti, poruchy mozkové či okohybní inervace,zvracení, bolesti hlavy

Neurologické projevy i jejich průběh se u jednotlivých pacientů liší, společné je však to, že jsou vždy náhlé a jde o závažný stav. Mezi ischemické příznaky cévní mozkové příhody se řadí tzv. tranzitorní ischemická ataka, což je krátkodobý výpadek funkce určité části mozku v trvání několika minut až hodin, který se opět spontánně zcela upraví.

Příznaky cévní mozkové příhody ve shrnutí

  • náhlá slabost, necitlivost a porucha hybnosti tváře, horní a dolní končetiny na jedné polovině těla – brnění tváře nebo až její úplné ztuhnutí – nemůžete se usmát, zapískat, polykat, neovládáte svou ruku, je jako bez citu, neudržíte v ní žádný předmět, dolní končetina přestane poslouchat nebo podklesává při chůzi
  • náhlá nerozhodnost, potíže s mluvením nebo porozuměním – špatná schopnost vyjádřit se, porozumění postižené osobě nebo nerozumí okolí, ztrácí schopnost číst a psát
  • náhlá porucha zraku – rozmazané vidění nebo ztráta zraku (může se týkat jednoho nebo obou očí naráz), někdy se vidění zdvojuje
  • náhle vzniklé problémy s chůzí nebo závratě – ztráta rovnováhy, neschopnost koordinovat chůzi
  • silné bolesti hlavy bez zjevné příčiny – Náhlá bolest hlavy, která může přecházet ve ztuhlost krku