HIV (Aids)

V průběhu 2. až 6. týdne (nejčastěji však 3. a 4. týden) po nakažení HIV se u 60 – 70% infikovaných osob projeví první příznaky podobné chřipce nebo mononukleóze. V případě, že se žádné příznaky neprojeví mluvíme o tzv. primoinfekci, nebo-li akutní primární HIV infekci.

První fáze

Mezi časté příznaky primoinfekce patří zvětšené uzliny na krku, v oblasti třísel a podpaží. Dále pak horečka dosahující 38°C a výše, noční pocení spojené s již zmíněnými horečkami. A možným příznakem je i zánět nosohltanu.

Mezi méně časté příznaky patří vyrážka, která se objeví vždy jen na několik hodiny poté sama odezní. Vyrážka se může objevovat opakovaně. Dalšími příznaky jsou bolesti hlavy a svalů, pocit nevolnosti spojený s nechutenstvím, zvracení, průjem, bělavý povlak v ústech a afta, vyskytující se také v ústech.

Druhá fáze

Druhá fáze se nazývá asymptomatická (bezpříznaková) fáze HIV infekce. Mluvíme o období mezi dvěma až deseti lety od nákazy HIV. Ale již v této fázi se mohou projevovat klinické příznaky. Patří mezi ně zvětšení lymfatických uzlin, které trvá déle než 3 měsíce, úbytek hmotnosti ( asi 10% z celkové hmotnosti ), nevysvětlitelná a přetrvávající vyrážka a noční pocení. Mohou se objevovat bolestivé puchýřky na kůži a mohou přetrvávat průjmy.

Třetí fáze

V třetí fázi HIV infekce (bez předchozí léčby) je imunitní systém člověka již zcela poškozen a oslaben.

Čtvrtá fáze

Ve čtvrté fázi je vir HIV již zcela rozvinut. Fáze se vyznačuje těmito příznaky:

  • oportunní infekce – tyto infekce jsou závažné, protože organismus nemůže spontánně zabrzdit jejich vývoj, nejsou-li ničeny a někdy i přestože jsou léčeny, mohou vést až ke smrti pacienta. Nejčastěji bývají zasaženy plíce, trávící soustava, mozek a kůže.
  • dalšími příznaky jsou nádorová onemocnění (Kaposiho sarkom – fialové nebo hnědé skvrny a uzliny na kůži, léze postihují nejen kůži, ale i lymfatické uzliny, plíce a téměř všechny vnitřní orgány. Dále pak Lymfomy – nádorové onemocnění lymfatických uzlin).

Dále může HIV vyvolat neurologická postižení – výpadky paměti, zmatená mluva nebo psychotické chování.