Nízky krevní tlak

Nízký krevní tlak neboli hypotenze. Krevní tlak je tlak krve, kterým krev působí na stěny tepen, ve kterých proudí. Zdrojem tlaku je srdce. Přístroj na měření tlaku se nazývá tonometr, který vždy udává dvě hodnoty – systolickou, hodnota je větší a je naměřena při stažení srdce a diastolickou, je nižší a je naměřena při uvolnění srdečních svalů. Normální krevní tlak se pohybuje v rozmezí 100/60 – 140/90. O hypotenzi, neboli nízkém krevní tlaku mluvíme tehdy, byli-li nám dlouhodobě naměřeny hodnoty pod 100/60.

Chronicky nízký krevní tlak je způsoben poruchou regulačních mechanismů, které jsou zodpovědné za řízení krevního tlaku. Hypotenzi dělíme podle dvou příčin:

Prvním typem je hypotenze primární. U tohoto typu je příčina neznámá nebo spíše není přesně definována. Tímto typem jsou nejčastěji postiženi mladí, vysocí lidé, kteří si stěžují na vlhké ruce a postihuje především ženy. Jednou z možných příčin je odchylka v nervovém nebo hormonálním řízení krve.

Hypotenze sekundární je způsobena nadužitím léků snižujících krevní tlak nebo srdeční frekvenci. Dále může být způsobena nemocí žláz s vnitřní sekrecí, nemocí ledvin, srdce, cév nebo nervového systému.

Příznaky hypotenze

Příznaky hypotenze jsou únava, spavost, zimomřivost nebo také poruchy soustředění a bolesti hlavy. Při lehčí hypotenzi se lidem může motat hlava při postavení se z lehu nebo dlouhého sedu. Při těžší hypotenzi se člověk není schopen postavit vůbec neboť se ihned objevují pocity omdlení. V extrémních případech se objevují mžitky před očima, zatmění před očima a studený pot na čele. Výjimkou také nejsou příznaky v podobě celkové nevolnosti, kolapsu nebo i krátkodobého bezvědomí.

Mezi přirozené reakce těla na nízký krevní tlak patří zvýšení srdeční frekvence, zpomalení peristaltiky neboli střevních pohybů a také snížené vylučování moči.Dlouhodobá těžší hypotenze může vést k poškození některých orgánů citlivých na prokrvení. Mezi takovéto orgánu řadíme např. ledviny, srdce a mozek.