Pneumokokové infekce

Pneumokokové infekce se mohou projevit jak komplikovaný zápal pliczánět mozkových blan, jako opakovaný zánět středního ucha, jako zánět dutin nosních nebo jako sepse, neboli infekční otrava krve. Tyto nákazy jsou vyvolávány bakterií Streptococcus pneumoniae, neboli Pneumococcus.

Pneumokoky se vyskytují běžně na sliznicích horních dýchacích cest, ale v tomto případě jde většinou o neinvazivní typy. Pneumokoková infekce se obvykle přenáší kapénkovým způsobem nebo vzniká jako vnitřní infekce u bacilonosiče, u nějž došlo k oslabení imunitního systému a u nějž díky tomu došlo k vytvoření vhodných podmínek pro rozmnožení této bakterie, a tím pádem i ke vzniku infekce. Vyšší výskyt nosičství je v dětských kolektivech.

Doba inkubace nákazy se pohybuje přibližně okolo 1–3 dnů. Složitost a komplikace pneumokokové infekce spočívá v tom, že ji způsobuje dohromady několik odlišných druhů téže bakterie, tj. pneumokoka. Světová zdravotnická organizace (WHO) řadí pneumokokové infekce mezi nejzávažnější bakteriální dětské onemocnění. Rizikovou skupinou jsou především kojenci, batolata, ale i starší pacienti. Onemocnění způsobená pneumokokem

Zápal plic

Nejčastějším důsledkem pneumokokové infekce je zápal plic, jenž se projevuje vysokou horečkou, která je doprovázena třesavkou a zimnicí. Zápal plic je doprovázen vykašláváním hlenů a bolestí na hrudi. V nejtěžších případech mohou pacienti trpět dušností a poruchami srdečního rytmu. Léčba se provádí pomocíantibiotik, ale některé typy jsou vůči antibiotikům odolné a tím se léčba značně komplikuje.

Zánět mozkových blan

Dalším možným důsledkem je zánět mozkových blan (meningitida). Tento zánět způsobuje vysokou úmrtnost i v zemích, kde mají dostatek antibiotik. A výjimkou není i to, že děti po vyléčení trpí trvalými následky (nedoslýchavost, záchvatovitá onemocnění jako je epilepsie nebo trpí postižením mentálního vývoje a vývoje hybnosti). Rychlý průběh s těžkým postižením centrálního nervového systému má za následek i dnes úmrtnost okolo 10–20%.

Pneumokoky je také jedním z velmi častých příčin zánětu středního ucha. Toto onemocnění není smrtelné, ale nese s sebou hrozbu ztráty sluchu. A také se tímto onemocněním zpomaluje vývoj řeči u dětí.