Roztroušená mozkomíšní skleróza

Projevy první fáze nemoci jsou velmi pestré a to v závislosti na lokalizaci a rozsahu demyelinizačních ložisek:

 • bolesti za okem, vzácněji za oběma očima – je možné úplné spravení stavu, někdy může přetrvat výpadek vidění (dá se zjistit očním vyšetřením – perimetrem)
 • stavy neobvyklé únavy, nevýkonnosti
 • mravenčení a snížení citlivosti (zvláště v rukou a nohou)
 • porucha koordinace pohybu
 • změny čití (tzv. dysestezie) – normální látka může být na těle vnímána jako by škrábala, kousala
 • poruchy svěračových funkcí (náhlé nucení na močení, dále špatné spouštění močení – močová retence, močová inkontinence)
 • poruchy vidění – dvojité vidění, potíže se čtením – obzvláště na blízko (může být přítomen i tzv. nystagmus – oči vám přitom kmitají podobně, jako když se díváte z rychle jedoucího auta na plaňkový plot; nystagmus nelze ovlivnit vůlí)
 • někdy se vyskytuje špatná výslovnost a zadrhávání v řeči
 • poruchy myšlení, logického uvažování a paměti
 • Lhermittův příznak – je to pocit elektrických výbojů v páteři při předklonění hlavy
 • nejistota při chůzi, neobratnost ruky, slabost svalů
 • impotence
 • změny nálad – např. deprese střídané s euforií, afektivita, výbušnost, hysteroformní chování
 • vzácně se vyskytují poruchy slyšení

Tři skupiny příznaků roztroušené mozkomíšní sklerózy

 • Primární příznaky jsou přímým důsledkem poškození myelinu a většina se dá úspěšně kontrolovat vhodnou léčbou, rehabilitací a jinými léčebnými metodami. Sekundární jsou komplikace způsobené primárními symptomy.
 • Sekundární příznaky jsou komplikace způsobené primárními symptomy. Řadí se sem např. dysfunkce močového měchýře, která může vést k zánětu močových cest; při paralýze hrozí proleženiny; zvýšená únava a poruchy koordinace a hybnosti vyvolávají neobvyklou a nadměrnou zátěž svalů, což může vést k jejich deformaci či ochabnutí; řídnutí kostí zvyšuje riziko zlomenin atp.
 • Terciární příznaky vznikají propojením primárních a sekundárních příznaků, týkající se společenských, pracovních a psychologických komplikací. Pokud je pacient např. neschopen chůze, propadá depresi a ztrácí chuť do života. Právě deprese patří do všech tří skupin příznaků, protože se zdá, že ji u této nemoci nezpůsobuje jen vědomí toho, že trpíte závažnou nemocí, ale i nějaké další, ale zatím neznámé, nemoci vlastní mechanismy.