Tetanus

Tetanus je infekční a velmi nebezpečné onemocnění, které bylo naštěstí v České Republice vymíceno díky povinnému očkování. Toto onemocnění je ale i nadále hrozbou v zemích třetího světa. Úmrtnost v těchto zemích je až 50%, to znamená, ze polovina lidí nakažených tetanem na tuto nemoc i umře.

Tetanus je způsoben toxinem bakterie Clostridium tetani, který právě vyvolává příznaky tohoto onemocnění. Tato bakterie se běžně vyskytuje v trávicím traktů živočichů, kde působí jako saprofyt – rozkladač. Společně s trusem se dostává do půdy, kde může přežívat i několik let. Z půdy se pak bakterie dostává do lidského těla hlubším znečištěním zranění, popáleninami, bércovým vředem nebo nesterilními vpichy u narkomanů.

Tzv. pupečníkový tetanus postihuje novorozence a je způsoben přenosem bakterií na pupečník. V tomto případě je úmrtnost 100%. Díky povinnému porodu v nemocnici je tento typ zcela vymícen.

V lidském těle se bakterie rychle množí a napadají nervovou soustavu. Může dojít k ochrnutí nebo k silným křečím.

Příznaky tetanu

Prvními příznaky jsou zhoršená hybnost nebo křeče žvýkacích svalů. Jiné potíže se nevyskytují. I tělesná teplot nakažených je v normálu.

Později se ovšem infekce přenáší na kosterní svalstvo končetin, trupu, šíje a páteře. Křeče se dostavují ve stále kratších intervalech. V této fázi je onemocnění doprovázeno horečkami, pocením, zvýšenou činností srdce a hypertenzí neboli vysokým krevním tlakem. Jelikož má pacient v této fázi nakaženu značnou část svalstva, dýchání za něj obstarávají dýchací přístroje. Ale i přes tato opatřeni více než polovina nakažený tetanem této nemoci podléhá. Častými příčinami je selhání srdce nebo komplikace, které jsou způsobeny poškozením cévní soustavy.

Přeočkování se provádí jednou za deset let. Ovšem očkovací látka se u starších lidí vstřebává rychleji, jsou proto více náchylnější k onemocnění.